Bilety

Bilet normalny - 10 zł

Wszystkie kobiety oraz dzieci do lat 14 (pod opieką osoby dorosłej) na mecze FKS "Stal" Kraśnik mają wstęp wolny.

Informacje dla grup kibiców zorganizowanych drużyn przyjezdnych

Zarząd klubu FKS "Stal" Kraśnik informuje, że ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, zorganizowane grupy kibiców drużyn przyjezdnych będą wpuszczane na nasz stadion tylko po wcześniejszym poinformowaniu naszego klubu.

Liczba kibiców nie może przekroczyć 80 osób. Cena biletu 10 zł (nie obowiązują bilety ulgowe).

W przypadku przyjazdu na mecz do Kraśnika zorganizowanej grupy kibiców, należy organizatorom przedłożyć (nie później niż 10 dni przed terminem meczu) imienna listę uczestników niezbędną do zakupienia biletów wraz z podanym numerem PESEL. Osoby nieletnie wchodzą na stadion pod opieką osoby dorosłej, którą należy wskazać. Każda osoba powinna posiadać dokument tożsamości i okazać się nim na wezwanie upoważnionych przez organizatora osób oraz wszystkich organów do tego upoważnionych.

UWAGA! Lista powinna być potwierdzona przez klub lub osoba odpowiedzialna za grupę kibiców musi podpisać oświadczenie, że bierze odpowiedzialność za zachowanie uczestników włącznie z odpowiedzialnością za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez grupę przyjezdną oraz zobowiązuje się do pokrycia kar finansowych nałożonych przez Lubelski ZPN lub Podkarpacki ZPN związanych z niewłaściwym zachowaniem kibiców przyjezdnych.

 

Pin It

Licznik gości

46394